Overige informatie

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens – Als uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd staan gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming.

Wanneer doen wij dit? – Alleen met uw toestemming